Valná hromada SK Sparta Kolín, z. s. 2023

středa 29. listopadu 2023

17:00 klubovna SK Sparta Kolín, z.s.

Výkonný výbor SK Sparta Kolín, z.s. svolává řádnou Valnou hromadu SK Sparta Kolín. Jednotliví členové jsou informováni vyvěšením pozvánky na informační tabuli v prostorách areálu klubu a na webových stránkách klubu www.sparta-kolin.cz.

PROGRAM VALNÉ HROMADY

1. Úvod – přivítání členů, zahájení schůze.

2. Volba zapisovatele.

3. Volba mandátové, návrhové a volební komise.

4. Schválení programu schůze.

5. Přijetí a schválení nových členů SK Sparta Kolín, z.s.

6. Zpráva předsedy výkonného výboru.

7. Zpráva předsedy revizní komise.

8. Zpráva manažera A – týmu.

9. Zpráva manažera mládeže.

10. Volební blok

11. Diskuse

12. Návrh Usnesení členské schůze.

13. Schválení Usnesení členské schůze.

14. Závě

Před zahájením Valné hromady bude vybírán členský poplatek 100,- Kč.

Mgr. Vladimír Zeman – předseda výkonného výboru