Valná hromada SK Sparta Kolín, z. s.

čtvrtek 24. listopadu 2022

17:00 | klubovna SK Sparta Kolín, z.s.

Výkonný výbor SK Sparta Kolín, z.s. svolává řádnou Valnou hromadu SK Sparta Kolín. Jednotliví členové jsou informováni vyvěšením pozvánky na informační tabuli v prostorách areálu klubu a na webových stránkách klubu www.sparta-kolin.cz.

PROGRAM VALNÉ HROMADY

 1. Úvod – přivítání členů, zahájení schůze.
 2. Volba zapisovatele.
 3. Volba mandátové, návrhové a volební komise.
 4. Zpráva předsedy výkonného výboru.
 5. Zpráva předsedy revizní komise.
 6. Zpráva manažera A-týmu.
 7. Zpráva manažera mládeže.
 8. Volební blok – návrh a volba výkonného výboru.
 9. Diskuse
 10. Návrh Usnesení členské schůze.
 11. Schválení Usnesení členské schůze.
 12. Závěr.

Před zahájení Valné hromady bude vybírán členský poplatek  200,- Kč.

Mgr. Vladimír Zeman – předseda výkonného výboru