EKG testy dorostenců

V pondělí 24. 2. 2020 se hráči mladšího a staršího dorostu zúčastnili velice důležité akce. Odpoledne se kluci sešli ve své kabině, kde pod dohledem dvou odborníků absolvovali EKG testy k prevenci před srdečními nemocemi.

„V roce 2018 Lékařská komise FIFA schválila našemu centru (FIFA Medical Centre of Excellence, Ortopedická klinika 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce Praha 8 a II. Interní klinika 1. LF UK a VFN Ke Karlovu, Praha 2) projekt vyšetřování mladých fotbalistů pomocí elektrokardiografických záznamů, jejíž cílem je zachytit případné srdeční změny, které by mohly ohrožovat další sportovní kariéru fotbalistů a případně vést i k náhlé srdeční zástavě a smrti. Tento projekt probíhá ve spolupráci s vedením FAČR. Mezinárodní a národní fotbalové federace se snaží udělat maximum proto, aby se této hrozbě ve fotbale zamezilo. Konkrétně se jedná o snímání klidového EKG u mladých fotbalistů k odhalení eventuálních abnormalit,“ uvedl ve svém e-mailu přednosta Ortopedické kliniky 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce a koordinátor FIFA Medical Centre of Excellence MUDr. Jiří Chomiak, CSc.