Zpráva z valné hromady

Ve čtvrtek 24. listopadu proběhla řádná Valná hromada SK Sparta Kolín, z. s. Členové se sešli poprvé bez covidových omezeních, aby mohli bilancovat dění v klubu za poslední tři roky.

Předseda klubu Mgr. Vladimír Zeman přednesl, že tři roky jsou ve 110 let trvající historii klubu krátkým obdobím, ale i přesto došlo v klubu za tu dobu k historickým událostem. V první řadě se klub vrátil zpět ke svému původnímu názvu SK Sparta Kolín a zároveň ke klubovým barvám černé a bílé. Další událostí byl po dlouhé úvaze všech členů prodej celého fotbalového areálu městu Kolín. Údržba jednoho z největších sportovišť v Kolíně byla pro klub již finančně neúnosná, a proto se přistoupilo po dohodě s městem k tomuto kroku. V současné době je areál Městským fotbalovým stadionem, který spravuje SMSK. Dalším bilančním bodem byla ukončená likvidace dceřiné společnosti FK Kolín, a.s., která již pozbyla svého významu a veškerá fotbalová práva opět patří zapsanému spolku SK Sparta Kolín. Předseda Zeman dále zhodnotil velmi úspěšnou sezónu A-týmu, která vyvrcholila přes postup z divize až na druhé místo v ČFL po podzimní části. Souběžně se skvělými sportovními výkony klub
také oslavil 110. výročí založení klubu, které bylo spojené s oceněním zasloužilých činovníků a s odehráním dvou utkání gard s gardou Slavie Praha a týmem hvězd Top Real. Informace o A-týmu přednesl přítomným manažer Jaroslav Havrda a velmi úspěšnou sezónu mládežnických týmů popsal manažer mládeže Jan Pikner. Na závěr Vladimír Zeman podotkl, že klub čekají těžké časy vzhledem ke vzrůstajícím nákladům na energie a dopravu s tím, že vedení klubu povede takové kroky, aby SK Sparta 
Kolín tuto situaci zvládla s minimálním dopadem na chod klubu a zejména na výchovu mládeže.