POZOR! NA FOTBAL BEZ RIZIKA

Fotbalové soutěže odstartovaly a pro jejich pokračování je důležité dodržovat jistá protiepidemická pravidla. Fotbalová asociace České republiky vydala po konzultaci s MZČR opatření pro konání amatérských fotbalových soutěží. Prosíme Vás, abyste si je před příchodem na stadion řádně přečetli a dodržovali je po celou dobu jejich platnosti.

OPATŘENÍ PRO DIVÁKY

Na webu Fotbalové asociace ČR naleznete aktuální opatření formou otázek a odpovědí:

1. Jakým způsobem má být kontrola splnění bezinfekčnosti prováděna?

  • Divák je povinen při vstupu na utkání prokázat svou bezinfekčnost, a to jedním ze způsobů uvedeným v aktuálně platném mimořádném opatření MZČR. Certifikát o provedení testu, očkování či potvrzení o prodělání nemoci je divák oprávněn předložit v tištěné či elektronické podobě.

2. Kdo je odpovědný za kontrolu splnění bezinfekčnosti u diváků?

  • Za kontrolu bezinfekčnosti diváků odpovídá pořadatel utkání.

3. Kdo rozhoduje o zákazu vstupu diváka z důvodu neprokázání bezinfekčnosti na utkání?

  • O nepřipuštění diváka na utkání z důvodu neprokázání bezinfekčnosti rozhoduje pořadatel utkání.

4. Ve kterých případech stačí k prokázání bezinfekčnosti čestné prohlášení?

  • Čestným prohlášením se mohou prokázat pouze osoby, které absolvovaly test ve škole či školském zařízení v souladu s aktuálně platným mimořádným opatřením MZČR.

5. Je potřeba vést evidenci diváků účastnících se utkání?

  • Evidence diváků se nevede.

6. Kdo není povinen prokazovat bezinfekčnost?

  • Bezinfekčnost nejsou povinny prokazovat děti ve věku do 6 let (tzn. diváci ve věku 6 let včetně a výše tuto povinnost mají).

7. Jakým způsobem provést samotest na místě?

  • Divák si přinese vlastní samotest, který sám provede na místě a pořadatel utkání zkontroluje výsledek. Pořadatel utkání není povinen mít na místě k dispozici samotesty (ani zadarmo, ani za úhradu). Prokázání bezinfekčnosti diváka je jeho povinností a je plně v jeho odpovědnosti.

facr.fotbal.cz

Ještě jednou vás prosíme, abyste nastavená opatření dodržovali. Předejdeme tak případným nepříjemnostem, kterým se i my chceme vyhnout. Děkujeme za respektování aktuální situace.