ZPÁTKY NA TRÁVNÍKY!

Konečně skvělá zpráva! Na dosud pusté kolínské fotbalové hřiště se opět vrátí radost, vášeň i ostatní aspekty nejkrásnějšího sportu na světe. Tedy alespoň částečně…

Na základě informace, kterou činovníci našeho klubu obdrželi z vyšších míst, OBNOVUJEME v klubu TRÉNINKOVOU ČINNOST od PONDĚLÍ 4. 5. 2020! Stále však musíme dodržovat jisté podmínky, za kterých tréninkové jednotky mohou probíhat. K zajištění bezproblémového obnovení a průběhu tréninků napomůže vydané desatero (viz níže).

Další informace ke způsobu a podmínkám trénování bychom měli obdržet 11. května. Doufáme, že i následující zprávy budou pozitivní a postupně se vrátíme k běžnému fotbalovému životu.

Termíny trénování jsou nyní stanoveny takto:
Dorost, žácipondělí, středa, pátek
Přípravyúterý, čtvrtek
V tuto chvíli je pouze na trenérech, který den začnou s tréninkovým cyklem a vzhledem k dostatečnému počtu hracích ploch si trenéři mohou začátky tréninků volit sami (ideálně mezi 16 – 19 hod.)

Podmínky trénování:

 • nejlépe jedna skupina na polovinu hřiště
 • skupina by měla mít nejvýše 10 osob
 • sprchy a kabiny budou uzavřeny (otevřeno pouze WC u hlavního hřiště)
 • na WC i na hřištích budou připraveny desinfekční přípravky
 • desinfikovat ruce před tréninkem i po něm
 • trenéři i hráči by se v areálu měli zdržovat pouze v době tréninku

Tato klubem vydaná opatření platí do doby, než Vláda ČR či fotbalový svaz daná opatření změní či upraví.

Aktuální desatero pro chování na hřišti:

 1. Trénovat lze ve skupině 10 osob (tento počet se týká i dětí a mládeže); v současné chvíli řešíme, zda a po jaké době se mohou osoby ve skupinách měnit. Aktuálně platí, že se osoby ve skupině nemění.
 2. Do skupiny 10 osob se počítají i trenéři. V současné době řešíme, zda a po jaké době se mohou trenéři ve skupinách měnit. Aktuálně platí, že se trenéři ve skupině nemění.
 3. Skupina 10 osob nemusí při tréninku používat roušku.
 4. Trénovat ve skupině 10 osob lze bez distanční vzdálenosti = bez udržování vzdálenosti 2 metrů.
 5. Neevidujeme žádné omezení pro kontakt hráčů ve skupině 10 osob.
 6. Na jedné hrací ploše může být více skupin po 10 osobách. Společně tyto skupiny do kontaktu přijít nesmí. Skupiny musí dodržovat odstup vždy alespoň 2 metry.
 7. Neevidujeme žádná omezení používání pomůcek – pomůcek je možné se dotýkat hlavou i končetinami.
 8. Dezinfikovat pomůcky je nutné pravidelně. Dezinfikovat pomůcky by měl vždy klub tak, aby byl o dezinfekci přehled. Na bližší informace prozatím čekáme.
 9. Není povoleno používat související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny sprchy a podobná zařízení. V případě sportovní činnosti lze na venkovních sportovištích zpřístupnit WC, nicméně je nutné zajistit:
  • zvýšená hygienická opatření, tj. v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně ruce dotýkají.
  • zamezit současné přítomnosti vícero osob ve stejný čas v prostorách WC a dodržet povinnost užití ochranných prostředků dýchacích cest.
 10. Přípravná přátelská utkání je možné aktuálně plánovat od 11. května. K bližší specifikaci přistoupíme později.

Jan Pauly,
generální sekretář FAČR