DO LISTOPADU BEZ FOTBALU

Vývoj koronavirové situace nadále neumožňuje provozovat veškeré sportovní aktivity v plném rozsahu, jako tomu bylo do nedávné doby. Nejprve sportovní kluby přijaly opatření utkání bez diváků, následně bylo možno alespoň trénovat v počtu nejvýše 20 osob. Nyní se situace opět mění, a i tréninkové jednotky jsou výrazně narušeny.

V návaznosti na mimořádná opatření Vlády ČR upřesňujeme pravidla konání fotbalových utkání a fotbalových aktivit vůbec v období od 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.
V těchto dnech platí, že:

  1. se nekonají žádná soutěžní utkání;
  2. je zakázáno používat:
    a) Vnitřní prostory venkovních sportovišť (včetně šaten, umýváren apod.),
    b) Vnitřní sportoviště;
  3. tréninky ve venkovních prostorách je možné uskutečnit v počtu nejvýše 6 osob při dodržení hygienických opatření;
  4. v rámci tréninků na venkovních sportovištích je možné hřiště rozdělit fyzickými překážkami s nejméně dvoumetrovými koridory na jednotlivé sektory se samostatnými vstupy, v každém z nich může trénovat nejvýše 6 osob s tím, že musí být zamezeno kontaktu mezi jednotlivými skupinami navzájem, a to nejen při sportování, ale i při příchodu a odchodu.

Vedení klubu situaci a podmínky trénování konzultovalo s Krajskou hygienickou stanicí, kterou bylo doporučeno klubu za těchto podmínek netrénovat. Trenéři jednotlivých kategorií byli s doporučením seznámeni a po komunikaci s rodiči byly tréninky v kategorii žáků a přípravek přerušeny.

Děkujeme za pochopení a snad se brzy opět sejdeme na stadionu v Borkách! Přejeme vám pevné zdraví, dávejte na sebe pozor.