#OHLEDNUTIZPET

Funkcionáři a příznivci Sparty Kolín z šedesátých let minulého století.

Stojící z leva: Jiří Markvart, Gustav Šťastný (dlouholetý trenér mládeže i dospělých), Jaroslav Bejlek, arch. Kříž (jako první v Kolíně uspořádal náborový turnaj základních škol v kopané), Josef Pulpán, František „Laný“ Adamec (dlouholetý sekretář, jakého od té doby Sparta neměla), Miroslav Holatka, Čestmír Kaura (nejdéle sloužící předseda klubu), Oldřich Koflák, pan Křeček (strýc bývalého trenéra Františka Křečka), František Sládeček, pan Mejstřík, pan Kukal.

Všechen materiál nám poskytl pan Jaroslav Bejlek. Děkujeme.

Kompletní galerie #ohlednutizpet Zoneramat: Foto Zonerama.com

Kompletní galerie #ohlednutizpet www.fk-kolin.cz: Foto www.fk-kolin.cz