VALNÁ HROMADA SK SPARTA KOLÍN, z. s.

čtvrtek 25. listopadu 2021

17:00 klubovna SK Sparta Kolín, z.s

Výkonný výbor SK Sparta Kolín, z.s. svolává řádnou Valnou hromadu SK Sparta Kolín. Jednotliví členové jsou informováni vyvěšením pozvánky na informační tabuli v prostorách areálu klubu a na webových stránkách klubu www.sparta-kolin.cz.

PROGRAM VALNÉ HROMADY

1. Úvod – přivítání členů a hostů, pieta, zahájení schůze

2. Volba zapisovatele

3. Zpráva předsedy výkonného výboru

4. Zpráva předsedy revizní komise

5. Zpráva manažera A-týmu

6. Zpráva manažera mládeže

7. Revize členů zapsaného spolku

8. Diskuse

9. Závěr

Před zahájení Valné hromady bude vybírán členský poplatek 100,- Kč.

Valná hromada se bude řídit platnými vládními nařízeními a předpisy proticovidových opatření v den konání schůze.

 

Mgr. Vladimír Zeman – předseda výkonného výboru