VALNÁ HROMADA

MIMOŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA SK SPARTA KOLÍN, z.s.

 

čtvrtek 5. května 2022
17:30 |  klubovna SK Sparta Kolín, z.s.

Výkonný výbor SK Sparta Kolín, z.s. svolává mimořádnou Valnou hromadu SK Sparta Kolín. Jednotliví členové jsou informováni vyvěšením pozvánky na informační tabuli v prostorách areálu klubu a na webových stránkách klubu www.sparta-kolin.cz.

 

PROGRAM VALNÉ HROMADY

1. Úvod – přivítání členů a hostů, pieta, zahájení schůze

2. Volba zapisovatele

3. Úvodní zpráva předsedy výkonného výboru k procesu

zániku FK Kolín, a.s.

4. Zpráva likvidátorky Vlasty Jeřábkové

5. Diskuse

6. Závěr

 

 

Mgr. Vladimír Zeman – předseda výkonného výboru